Menu

Schrijven als hobby

Het aantal mensen dat zakelijk nog met een balpen of vulpen schrijft is aan het afnemen. Er
zijn nog best veel mensen die een mooie pen hebben, maar die wordt meer als sieraad
gebruikt dan om er werkelijk mee te schrijven. Er zijn echter ook mensen die bewust een
gegraveerde pen aanschaffen om er hun eigen verhalen mee op te kunnen schrijven. Dat
zijn lang niet altijd professionele of begenadigde schrijvers, maar mensen die het als een
ontspanning ervaren om zich te concentreren op het schrijven van een verhaal. Soms heeft
dat verhaal te maken met de naam van degene die in de pen is gegraveerd.

Het doel van verhalen schrijven
Verhalen willen schrijven kan voortkomen uit allerlei drijfveren. Misschien heb je een idee
voor een boek. Of wil je troost vinden door het opschrijven van persoonlijke ervaringen.
Opmerkelijk genoeg is het schrijven met een pen een totaal andere ervaring dan wanneer je
het verhaal zou opschrijven met behulp van een computer. Veel hobbyschrijvers beginnen
daarom met een paar Parker pennen online kopen. Ze zijn dan verzekerd zijn van
voldoende goede schrijfwaren. Ze worden dan niet afgeleid doordat de pen stottert, lekt of
het helemaal niet meer doet.

Streven naar volledige focus
Het bezwaar van schrijven met een computer is, dat er enorm veel dingen zijn waar je door
kunt worden afgeleid. Ten eerste is de tekstverwerker een ding met allerlei onnodige
mogelijkheden. Vooral als je aan het nadenken bent over de vormgeving van een verhaal, is
het verleidelijk om met het programma te gaan spelen. Ook kan er een berichtje binnen
komen, een nieuwsbericht in een pop-up verschijnen, of iets dergelijks. Dat is allemaal
funest voor een verhaal. Dat vraagt focus en een goede pen, zoals een Cross pen
balpoint
. Die pen doet alleen waarvoor hij is gemaakt: schrijven.

Schrijven is componeren
Voor veel hobbyschrijvers is het opschrijven van een verhaal bijna een verslaving. Ze
kunnen er net zo in opgaan als in het lezen van een mooi boek, dat door een ander is
geschreven. Bij hen gaat het in de meeste gevallen om het schrijfproces, en minder om het
eindresultaat. Sommigen vergelijken het schrijven van een verhaal wel met componeren.
Eerst wordt de hoofdlijn van het verhaal uitgezet en vervolgens worden de details ingevuld.
Schrijvers die op hun gemak aan het schrijven zijn maken maar heel weinig fouten. Als je
een tekst van hen ziet zitten er nauwelijks doorhalingen in.

Persoonlijke ontwikkeling
Behalve dat schrijven een enorm stimulerende geestelijke ontspanning teweeg kan brengen
is het ook een methode om de taalvaardigheid te verbeteren. Bij het schrijven met een pen
denk je veel beter na over hoe zinnen moeten lopen voordat je begint met schrijven. Het
gevolg is dat de zinnen grammaticaal beter kloppen. Door veel te schrijven zal ook je
woordenschat groter worden en onbewust ben je veel zorgvuldiger bij datgene wat je
opschrijft. Want je wilt het verhaal als je het jaren later nog een keer terug leest nog steeds
met trots kunnen lezen.